Delar av Karolinska institutets, KI:s, styrelse byttes ut redan tidigare i år. Efter den senaste tidens granskningar av förhållandena vid universitetet, där skarp kritik riktats från såväl externt som internt håll, har regeringen nu beslutat att även ersätta återstoden av de ledamöter som satt i styrelsen under den tid då Paolo Macchiarini var verksam vid KI.

Därmed inleds det arbete med att ta fram förslag till ny styrelse som Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, flaggade för redan vid den pressträff då det offentliggjordes att KI:s tidigare rektor Harriet Wallberg entledigats från sin tjänst som universitetskansler.

– Karolinska institutets styrelse är kollektivt ansvarig för verksamheten. För att ge lärosätet goda förutsättningar att genomföra nödvändiga förändringar och återupprätta förtroendet för Karolinska institutet och svensk klinisk forskning behöver en ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter utses, säger Helene Hellmark Knutsson i ett pressmeddelande.

Uppdraget att ta fram förslag till ny ordförande och nya styrelseledamöter går till nomineringsgruppen för Karolinska institutet. I väntan på ett färdigt förslag ska nuvarande styrelse sitta kvar, uppger regeringen, »så att övergången kan ske på ett ordnat och ansvarsfullt sätt«.