Krönikan som Sofia Zettermark, läkarstudent på termin tio i Malmö, skrev till det senaste numret av Läkartidningen har väckt en hel del uppmärksamhet. I krönikan beskriver hon sina funderingar kring att hon och hennes kvinnliga kurskamrater på läkarprogrammet förväntades ställa upp som övningsobjekt när studenterna under gynekologikursen skulle träna på ultraljud av livmodern.

Även om texten inte främst var menad att väcka diskussion är det många som har reagerat.

– Syftet var inte en debattartikel där jag talar om vad jag tycker är kränkande och fel, det var mer en reflexion med utgångspunkt i en upplevelse som jag tyckte var underlig. Men om fler diskuterar och funderar själva är det ju bra, säger Sofia Zettermark.

Ändå är hon förvånad över både styrkan och enigheten i responsen. Hon har fått mejl där kolleger uttrycker att det är fruktansvärt och att de knappt kan tro att det är sant, och att det var bra att hon reagerade.

– Man blir på något sätt lite invaggad i det här under utbildningens gång, att man ska ställa upp med sin kropp. I krönikan försökte jag fånga den här glidningen mellan den medicinska kroppen med organ och den kulturella kroppen som vi alla har. Vi medicinare låtsas att vi lever i en värld där kroppen bara består av organ, men det är inte riktigt sant. Vi är också kulturella varelser som påverkas av vår omgivning.

Krönikan har också lett till en mer konkret förändring.

– Jag fick ett mejl från en av de som är kursansvariga för terminen där hon skrev att hon läst min krönika och att momentet nu är borttaget, berättar Sofia Zettermark.

Hur känns det, att det är på grund av din krönika?

– Jag har fått respons från ett par kvinnliga kursare som är yngre än jag, som skriver att de hade känt sig obekväma med det här och är glada att jag skrev om det. Och det känns ju väldigt bra. Det finns emellanåt en machokultur på läkarprogrammet, att man ska klara av saker och stå ut. Och jag upplever att det inte alltid finns utrymme för att ta upp svåra saker, för att man inte vill anses svag eller krånglig.

Peter Svensson, programdirektör för läkarprogrammet vid Lunds universitet, skriver i ett mejl till Läkartidningen att det pågår en undersökning av om och i så fall hur det nu borttagna kursmomentet kommer att ersättas. »Exakt hur det kommer att se ut vet vi ej i nuläget«, skriver han.