Ilizarov-metoden används främst vid underbensfrakturer. Foto: Fotolia

Det var två kollegor till den nu avstängde läkaren som gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i våras. De hävdade att den aktuella läkaren felbehandlat 49 patienter, skriver Skövde Nyheter på webben. Den avstängde läkaren ska ha varit drivande i användandet av den så kallade Ilizarov-metoden, där frakturer som ska läka samman fixeras med tunna metalltrådar.

I väntan på svar från IVO valde sjukhuset att inleda en egen granskning. Uppdraget gick till Olle Svensson, professor i ortopedi vid Umeå universitetssjukhus. Vid en presskonferens på tisdagen framhöll han att Ilizarov-metoden är både säker och användbar vid vissa specifika indikationer, främst underbensfrakturer.

– Det jag tycker att man kan skönja i det här fallet är dock att metoden använts för alltför vida indikationer. Både handleder, armbågar och axlar har behandlats på det här sättet, säger Olle Svensson.

I sammanfattningen av den granskning som Olle Svensson genomfört konstateras bland annat att man i några av de granskade fallen »använt Ilizarovmetoden urskillningslöst, på ett sätt som skiljer sig från gängse praxis i Skandinavien.

Olle Svensson är även kritisk till att man inte tagit hand om komplikationer på ett tillräckligt bra sätt, samt att journaldokumentationen kring patienterna varit svårtydd. Dessutom kommer han fram till att det funnits stora motsättningar mellan olika personalgrupperingar på ortopedkliniken som gjort att man inte fört diskussioner om brister och komplikationer med varandra.

Utredningen visar att 37 av de granskade fallen lett till allvarlig vårdskada. Enligt Olle Svensson rör det sig främst om att patienter drabbats av förlängd rehabilitering och/eller onödigt lidande.

Såväl Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, som Marga Brisman, chefläkare, poängterade under presskonferensen att sjukhusledningen ser allvarligt på kritiken.

– Vi ser att vi har brister i vår kontroll och i våra rutiner som vi måste arbeta med. Detta har inneburit ett lidande för patienter och anhöriga. Vi har påbörjat ett arbete med att ändra arbetssätt och rutiner. Vi vill öka transparensen och vi ska kunna diskutera patientfall, säger Marga Brisman.

Läkaren, som varit avstängd från sitt arbete sedan 8 september, har nu anmälts till IVO.

– Vi fattade beslut om avstängningen tidigare i september på grund av preliminära uppgifter i rapporten. Nu när rapporten är klar har jag gjort en så kallad orosanmälan till IVO, som kommer att granska läkarens handläggning av patienter. Det brukar man göra när det är så pass mycket felbehandlingar, säger hon. 

Ilizarov-metoden introducerades vid Skaraborgs sjukhus 2002, men upphörde att användas 2014. Under den perioden hann dock över 500 patienter behandlas med metoden, uppger Marga Brisman. Sjukhuset ska nu gå igenom samtliga dessa patienters journaler och alla patienter ska kontaktas.

I en kommentar till Läkartidningen säger Marga Brisman att Skaraborgs sjukhus inte har några planer på att återinföra Ilizarov-metoden, trots att det är en väl beprövad och i vissa fall mycket användbar metod.

– Med tanke på allt som hänt tror jag inte att vi kommer att använda den på Skaraborgs sjukhus inom en rimlig framtid. Blir det aktuellt så får vi nyttja regionens storlek och många sjukhus så att vi kan hjälpas åt med det.

Hur mår läkaren i fråga?

– Läkaren är avstängd och vi kommer avvakta vad IVO svarar oss. Jag ska kontakta IVO så att vi får en snabb handläggning av detta. Något annat kan jag inte säga just nu. 

Den berörda läkaren gick senare under tisdagen ut med en egen kommentar till granskningen. I ett mejl till flera medier, däribland Sveriges Radios P4 Skaraborg, skriver läkaren:

»Enligt mig är den externa granskningen som nu utförts direkt missvisande och borde ha inväntat den pågående IVO-utredning som jag redan lämnat ett detaljerat svar till. Jag hävdar att den här så kallade externa granskningen är dåligt utförd, osaklig och inte alls objektiv.«

Läkaren skriver vidare att Läkarförbundets jurister har kopplats in. »Nu planeras ytterligare en opartisk extern granskning för att bringa klarhet i händelseförloppet”, skriver läkaren enligt P4 Skaraborg.