Det är Jarl Ehrenberg, överläkare i perioperativ medicin och intensivvård vid Karolinska universitetssjukhuset, som har vänt sig till sjukhusstyrelsen med krav på Melvin Samsoms avgång. Enligt Dagens Medicin hänvisar han bland annat till osanningar, disciplinära straff och en allmänt dålig riktning i styret av Karolinska universitetssjukhuset.

– Jag är inte den enda som tycker och tänker så men det är en atmosfär här på sjukhuset att folk inte törs säga något på grund av hot om repressalier, säger Jarl Ehrenberg till tidningen.

I sitt brev till universitetssjukhusets styrelse uppger han att Melvin Samsom ska ha försökt bestraffa de visselblåsare som anmälde oegentligheter i Paolo Macchiarinis arbete. Melvin Samsom och Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten ska också, enligt Jarl Ehrenberg, ha ljugit offentligt om indikationen för Paolo Macchiarinis operationer.

Styrelsens ordförande Anders Ekblom säger till Dagens Medicin att de ska titta på ärendet.

– Vi går igenom det här, ser vad som kommer upp och så tar vi ställning till det. Från styrelsens perspektiv är det viktigt att lyfta på varje sten i Kjell Asplunds utredning, säger Anders Ekblom.