Khaldoun Al Ali, palestinier som flytt till Sverige från Damaskus i Syrien, pratar med Läkare utan gränsers kulturtolk Basel Sief. Foto: Karin Ekman/Läkare utan gränser

Bakgrunden till att Läkare utan gränser nu startat verksamhet i Götene är bland annat att den vanliga sjukvården haft svårt att tillgodose de asylsökandes medicinska behov. Läkare utan gränsers kartläggning visar att bristerna är speciellt stora vad gäller psykosocialt stöd.

– Det känns väldigt bra att vara igång. Vi har redan under förberedelserna av projektet fått mycket positiv respons, både från Götene kommun och från asylsökande som vi har varit i kontakt med. Att behoven av psykosocialt stöd är stora visste vi sedan tidigare och vi har nu inlett en systematisk screening av asylsökandes psykiska hälsa för att bedöma vilken typ av hjälp de bör erbjudas inom ramen för vårt projekt, säger Jenny Gustafsson, projektkoordinator på Läkare utan gränser i ett pressmeddelande.

Teamet i Götene består av rådgivare, tolkar och en utbildad psykolog. Om någon asylsökande bedöms vara i behov av specialistvård remitteras personen till det ordinarie sjukvårdssystemet.

Projektet i Götene pågår åtminstone till april 2017.