Under förra året betalade läkemedelsföretagen ut totalt 800 miljoner kronor till forskning, sponsring och olika samarbeten med sjukvårdspersonal. Det konstaterar Svenska Dagbladet efter att ha sammanställt och granskat  data som numera finns tillgängliga för allmänheten hos Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

Medel till klinisk forskning står för den största posten, 625 miljoner kronor. Av resterande belopp har 43,8 miljoner kronor betalats ut till sammanlagt 1 600 läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal.

– Det är konsultation, det kan vara föreläsningar, utbildning eller att delta i expertgrupper, säger Rikard Pellas på LIF till Svenska Dagbladet.

Schweizisk-ägda Novartis är det bolag som enligt granskningen betalat ut mest pengar. Enligt kommunikationschefen Nicklas Rosendal finns det dock ingen risk att vårdpersonal påverkas att se extra positivt på Novartis produkter bara för att de har ett samarbete med företaget:

– Ju mer man vet om området, desto mer benägen är man att förskriva det som är bäst, säger han till Svenska Dagbladet.

– Samtidigt måste man lita på sin läkare, det är inte så att de gör reklam för läkemedel.