Sjukhusläkaren har bearbetat SKL:s julisiffror för väntetider på operation eller åtgärd. Artikeln är en del i Sjukhusläkarens serie om väntetiderna i vården. Siffrorna visar att i genomsnitt får 31 procent av patienterna vänta över 90 dagar på operation eller åtgärd, som är den tidsgräns som anges i vårdgarantin. Längst tid får patienterna i Västernorrland vänta. Där har 47 procent fått vänta mer än 90 dagar efter beslut. Kortast tid väntar patienterna i Halland. Där är det bara sju procent som fått vänta mer än 90 dagar.

När det gäller den specialiserade somatiska vården på sjukhus visar siffror från Nationell patientenkät som publicerades på tisdagen att patienterna är nöjda. 88 procent av de 56 000 patienter som var inlagda på sjukhus under våren 2016 och svarade på enkäten sa att de fått sitt behov av vård tillgodosett. Minst nöjda var patienterna med möjligheten att påverka sin egen vård. På den frågan svarade 50 procent att de hade önskat vara mer delaktiga i besluten.

Läs mer

Sjukhusläkaren: Dramatiskt långa kötider

Nationell patienenkät: Specialiserad sjukhusvård slutenvård 2016