Demonstrationerna, med krav på bättre arbetsmiljö och patienters rätt till en jämlik och tillgänglig vård, kommer att äga rum på ett 20-tal orter i landet. De samlar deltagare från olika yrkesgrupper inom vården, patienter, patientföreningar och anhöriga. Demonstrationerna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor.

I Stockholm är Märit Halmin, läkare och en av initiativtagarna till Läkaruppropet för något år sedan, en av talarna på demonstrationen. Hon tycker att det är viktigt att fortsätta uppmärksamma situationen i vården.

– Det var en våg för två år sedan då det verkligen pratades sjukvård hela tiden, både bristande resurser och felaktig organisering, vilket jag tycker är huvudproblemet. Jag tycker det är jättebra att man fortsätter hålla liv i frågan, jag tycker att frågan politiskt har kommit lite i skymundan igen.

Läkartidningen kommer att bevaka demonstrationen på plats i Stockholm. Läs mer på lakartidningen.se på måndag.