Melvin Samsom, sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Maj-Lis Koivisto

En viktig del i det åtgärdsprogram som Karolinska universitetssjukhuset har tagit fram för att återskapa förtroendet för sjukhuset och dess ledning rör arbetsmiljön.

– Det handlar om ledarskapsprinciper, vad vi förväntar oss av våra ledare, och om att skapa en miljö där människor vågar vara kritiska. Det är en organisationsförändring som vi har pratat om ett tag nu, som handlar om att ta ansvar, och också om att följa de beslut som tagits. Detta måste vara en del av den dagliga verksamheten, säger Melvin Samsom till Läkartidningen.

Hur skapar man en sådan miljö?

– Cheferna har en väldigt viktig roll i att skapa den kulturen. Personalavdelningen har haft möten med många anställda för att prata om dessa frågor, vad det är som hindrar medarbetarna från att våga säga sina åsikter. Den här tysthetskulturen finns inte överallt, utan det är främst på vissa avdelningar som det är så.

Hur ofta träffar du själv medarbetarna på golvet?

– Jag går omkring varje vecka och pratar med de anställda, bara för att känna av stämningen. Jag har också startat frukostmöten med forskare. Jag kommer att träffa alla ledningsgrupper för att diskutera om de har upplevt att människor inte vågar prata och hur de i så fall tar itu med det.

Hur ska ni undvika att hamna i en liknande situation igen som vid rekryteringen av Paolo Macchiarini?

– Vi har redan en kommitté som arbetar med strategiska rekryteringar som ska upptäcka de »vita fläckar« som vi behöver arbeta vidare med. När vi rekryterar chefer finns en kommitté som går igenom ansökningshandlingar och intervjuar dem som ansöker om jobbet.

Hur ska ni hantera så självständiga medarbetare som, liksom Paolo Macchiarini, äventyrar patientsäkerheten?

– Allt vi gör gör vi i grupp, och om man inte är en lagspelare passar man inte in. Det är chefernas uppgift att upptäcka sådant, ta hand om det och inte tolerera det.

Om man ska vara i frontlinjen krävs det väl att man är en väldigt självständig individ – är det inte sådana anställda som ni också vill ha?

– Jag har arbetat på universitetssjukhus nästan hela mitt liv. För att vara i frontlinjen behövs absolut anställda som är högpresterande, men när organisationens syfte ersätts med en personlig agenda ser vi att gruppen blir dysfunktionell och resultatet sjunker. Alla anställda måste acceptera att verksamhetens mål är patienten först. Vakenheten för detta måste finnas överallt i organisationen. Från ledningen kan vi bara ge verktygen och anställa rätt ledare.

Det har höjts röster om att du bör avgå efter Macchiarini-skandalen. Hur förhåller du dig till de kraven?

– Jag har fullt fokus på att se till att det åtgärdsprogram som nu har beslutats ska genomföras. Jag fortsätter så länge jag har styrelsens och landstingets förtroende för att förhindra att detta händer igen, säger han.

Melvin Samsom har ännu inte träffat överläkare Jarl Ehrenberg, som i ett brev till Karolinska universitetssjukhusets styrelse begärde hans avgång.

– Han skrev ett brev till styrelsens ordförande, som vi har diskuterat. Jag kommer att bjuda in honom till ett möte efter att styrelsen har träffat honom.

Läs mer:

Chefer petas när Karolinska ska återskapa förtroendet