– Det känns som en liten upprättelse för professionen och inte minst befolkningen som protesterat mot nedskärningarna, tycker Nino Bracin, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Västerbotten.

– Sjukstugorna har en lång tradition i norra Sverige, det är en modell med nära vård som behöver utvecklas snarare än avvecklas. Men det kräver att arbetsgivaren ser över arbetsvillkoren, både för primärvården allmänt och med riktade satsningar mot glesbygdskommunerna i Västerbottens inland.

Totalt åtta vårdplatser i samverkan mellan landstinget och Dorotea kommun ska nu öppnas. Kommunen har fyra korttidsplatser och landstinget fyra platser för mer vårdkrävande patienter.

– Det kan exempelvis vara en äldre patient som är skör av en infektion eller inflammation. På sjukstugorna kan vi ge omvårdnad med läkemedelsbehandling och monitorering med sjuk- och undersköterskor närvarande dygnet runt, säger landstingets primärvårdsdirektör Håkan Larsson.

Västerbottens läns landsting har sjukstugor på sju platser i inlandskommunerna. Enligt Håkan Larsson är Dorotealösningen med kommunalt samarbete, där landstinget har personalansvaret, nödvändigt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vårdplatserna i Dorotea togs bort i samband med besparingar i landstingsprojektet Balans, vilket ledde till såväl folkomröstning som en treårig protestockupation av sjukstugan.

– Personalen började sin introduktion i måndags. Totalt rör det sig om 16 tjänster vid vårdavdelningen. Vi har en del vakanser bland sjuksköterskorna och kommer att behöva använda oss av bemanningssköterskor, säger sjukstugans chef Gerd Hällsten Hamreby.

Håkan Larsson medger att det är problematiskt med läkarresurser för de jourlinjer som är kopplade till sjukstugorna.

– Det är en utmaning. Förutom våra egna distriktsläkares jourtjänstgöring har vi både pensionerade läkare och stafettläkare som täcker upp. Det är kanske lite lättare att bemanna Storuman med den utvecklingsverksamhet som är kopplad till sjukstugan där, men överlag är det skört. Vi försöker hitta lösningar från månad till månad, säger Håkan Larsson.