För att upprätta sprututbytesprogram för narkotikamissbrukare krävs det i dag en överenskommelse mellan kommuner och landsting. Det har inneburit att det, trots att möjligheten har funnits under flera år, hittills endast öppnat sju mottagningar i fyra landsting.

Detta vill regeringen nu ändra på. I det lagförslag som presenterades vid en pressträff på torsdagen försvinner kravet på överenskommelser med kommunerna, och ansvaret för sprututbytesverksamheterna läggs helt och hållet på landstingen.

Trots att vetorätten för kommunerna försvinner poängterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) att ansvaret för brukare och patienter är delat, och att det även fortsättningsvis behövs samråd mellan kommuner och landsting.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, är positiva till att landstingen nu får hela bestämmanderätten för sprututbytesverksamheter.

– Vi har tillstyrkt det i vårt yttrande. Vi ser att det är en verksamhet som ska finnas för att minska risken att sprida smitta. På det sättet är det väldigt mycket en landstingsangelägenhet. Även om det är väldigt viktigt med samverkan och att kommunerna deltar i diskussionen, så tycker vi ändå att landstingen själva ska kunna avgöra om man ska starta en sprututbytesverksamhet. Vi ser att det också kan öka tillgängligheten till sprututbytesverksamhet, säger Mikael Malm, handläggare som arbetar med psykiatri- och beroendefrågor på SKL.

Det nya lagförslaget tvingar dock inte landsting att starta sprututbytesverksamheter. Tanken är enligt Gabriel Wikström att landstingen själva ska se vilka behov och förutsättningar som finns lokalt.

En annan av nyheterna i regeringens lagförslag är att åldersgränsen för att delta i sprututbytesverksamhet sänks från 20 till 18 år. Även detta är SKL postiva till.

– Vi tillstyrkte det också. Det är viktigt att komma in i ett så tidigt skede så möjligt eftersom debuten för de som injicerar narkotika i dag sker ganska tidigt, säger Mikael Malm.

Enligt Gabriel Wikström finns det en majoritet för förslaget i riksdagen. De nya bestämmelserna beräknas träda i kraft 1 mars 2017.