Den här gången gäller det en poster som presenterades vid en konferens i Las Vegas 2012. Enligt Dagens Medicin beskriver den resultat för det fall där en 30-årig man från USA i november 2011 blev den andra patienten att få en syntetisk luftstrupe inopererad vid Karolinska universitetssjukhuset.

I den anmälan som lämnats in till KI uppges att de data som presenteras i postern är manipulerade och falsifierade. Bland annat påstår posterförfattarna – Paolo Macchiarini och ytterligare två forskare – att nya blodkärl och ny vävnad ska ha vuxit in i den syntetiska luftstrupen tre dagar efter operationen.

Enligt anmälarna saknas sådan information i patientjournalen. Senare undersökningar ska tvärtom ha visat en helt naken och kärlfri plaststrupe, uppger Dagens Medicin – vilket Paolo Macchiarini ska ha varit fullt medveten om.

Anmälarna skriver i sin sammanfattning att postern i fråga är en i en lång rad publikationer av Paolo Macchiarini och hans medförfattare som för fram falsifierade data. Enligt deras uppfattning utgör den ytterligare ett exempel på oredlighet i forskning, och de begär att Karolinska institutet utreder ärendet.

KI:s vikarierande prorektor Henrik Grönberg uppger till Dagens Medicin att anmälan har skickats till de berörda forskarna för yttrande.