I landstingsfullmäktige igår, 13 september, såg Socialdemokraternas förslag om en extern total genomlysning av sjukhusprojektet från 2002 fram till i dag ut att få majoritet, då det stöddes av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Det rapporterar flera medier.

Den styrande alliansminoriteten har motarbetat förslaget, bland annat genom att använda ordförandes utslagsröst för att fälla det när ärendet nyligen var uppe i landstingsstyrelsen.

Under landstingsfullmäktigemötet lade alliansen oväntat in ett eget förslag till granskning. Eftersom oppositionen saknade tre ledamöter vid omröstningen och alliansens förslag fick stöd av Rickard Wall, tidigare SD och nu politisk vilde i landstingsfullmäktige, vann alliansens förslag med röstsiffrorna 70–69, enligt dn.se.

Enligt landstingets webbplats ska den nu beslutade granskningen omfatta beslut och konsekvenser som rör beslutet att uppföra sjukhuset, omfattningen av projektet samt finansieringsmodellen för sjukhusprojektet. Den ska även omfatta byggnation, driftsättning och underhåll av det nya universitetssjukhuset.

Landstingsstyrelsen får formulera det exakta uppdraget för genomlysningen, och där har alliansen sin utslagsröst skriver svd.se.

Svenska Dagbladet visade i en prisbelönt granskning under 2015 och 2016 att sjukhusbygget, som är Stockholms läns landstings största investering någonsin, både blivit avsevärt mycket dyrare än beräknat och att det försenats vid flera tillfällen. 

Läs mer:

Nya Karolinska uppe i 23 miljarder