Forskningsrådet, som kommer att inrättas under hösten, består delvis av ett kliniskt forskningsetiskt råd med ansvar att hantera och bereda frågor som rör medicinsk och klinisk forskningsetik. Det ska fungera som ett stöd i processen till kliniskt verksam personal, forskare och chefer på olika nivåer i vården.

– Rådet ansvarar också för rådgivning när det gäller vad som bör bedömas som forskning respektive klinisk utvecklingsverksamhet och klinisk rutinverksamhet. Detta känns viktigt i skenet av Macchiarini-affären, säger Ingemar Petersson, forskningschef vid SUS som också ska leda rådet, i ett pressmeddelande.