Enligt PACE-studien, som publicerades i The Lancet 2011, ledde kognitiv beteendeterapi och gradvis ökad träning till att 60 procent av de ME/CFS-sjuka förbättrades och 22 procent tillfrisknade, skriver Riksföreningen för ME-patienter i ett pressmeddelande.

Studien kritiserades av patienter och forskare och en brittisk domstol beslutade i augusti att Queen Mary University of London skulle offentliggöra rådata från studien. Dessa har nu granskats av bland andra professor Bruce Levin, Columbia University, New York. Forskarna skriver i sin preliminära analys av studien att den tidigare rapporterade tillfrisknandegraden i genomsnitt blåsts upp fyra gånger. 

Läs mer

A preliminary analysis of ‘recovery’ from chronic fatigue syndrome in the PACE trial using individual participant data

KBT och träning vid kroniskt trötthetssyndrom saknar evidens

Fakta ME/CFS

ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen WHO. ME står för myalgisk encefalomyelit. CFS står för cronic fatigue syndrome, kroniskt trötthetssyndrom.

Vad som orsakar sjukdomen är oklart. Många som får den har haft en eller flera bakterieinfektioner eller virusinfektioner och efter det aldrig återhämtat sig.

Källa: Vårdguiden