Darcia Pratt-Eriksson försvarade den 15 september sin avhandling om hur kvinnor som utsätts för våld i nära relationer bemöts av bland annat vården. 
Foto: Håkan Söderström

– I många fall lägger personalen på akuten inte märke till kvinnor som misshandlats av sin partner när de söker vård för skadan på akuten. Vårdpersonal som arbetar inom akutsjukvård skulle kunna ta en större roll när det gäller att identifiera kvinnor som utsatts för våld av sin partner, säger Darcia Pratt-Eriksson som står bakom studien, på Sahlgrenska akademins webbplats.

Av 300 tillfrågade kvinnor på en akutmottagning i en mindre stad valde 234 att svara på fem frågor om de upplevt våld i nära relationer. 82 av dem, eller 35 procent, uppgav att de upplevt psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. 13 procent svarade att de var rädda för sin partner.

187 av kvinnorna svarade på frågan om de tvingats till sex. 29 procent, 54 stycken, hade det och 19 av dem flera gånger.

Av de 82 kvinnorna som uppgav att de blivit utsatta för våld uppgav 23 stycken, 28 procent, att de blivit hotade till livet av sin partner. 18 kvinnor, 22 procent, var övertygade om att deras partner var kapabel att döda dem. Totalt bodde 81 barn hos kvinnorna som var utsatta för våld och 9 av kvinnorna angav att partnern hotat att skada barnen.

Av djupintervjuerna i studien framkom att kvinnorna i mötet med representanter för hälso- och sjukvården, polisen och socialen upplevt att de blivit negativt bemötta. Granskning av tio patientjournaler visade brist på samordning, kontinuitet och samarbete mellan olika vårdinrättningar och myndigheter som hade kunnat möta kvinnornas behov av vård och hjälp.

– Kvinnorna var besvikna, bestörta och ledsna över bristen på stöd, vård och empati. Vi som gjort studien är förvånade över att kvinnorna upplevt ett så negativt bemötande på akuten. Vårdpersonal måste förstå och upptäcka tecken på misshandel och ge adekvat vård, säger Darcia Pratt-Eriksson, som själv är legitimerad sjuksköterska, på webbplatsen.

Läs mer:

Intimate partner violence among women in Sweden – a clinical study of experience, severity of violence and of the care given

Om studien:

300 kvinnor, som sökte vård på en akutmottagning i en mindre stad, erbjöds att svara på ett frågeformulär med fem frågor om våld i nära relationer. 234 av dem valde att svara. 35 procent av dessa, 82 stycken, uppgav att de upplevt våld i nära relationer och svarade på ytterligare 25 ja/nej-frågor.

I studien ingick också djupintervjuer med tolv kvinnor som sökt skydd på en kvinnojour och analys av texterna i tio patientjournaler för kvinnor som upplevt våld med en traumatisk hjärnskada som följd.