Helene Hellmark Knutsson. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

– Medellivslängden ökar. Vi lever allt längre, ofta med god hälsa, men det faktumet innebär också fler utmaningar kopplad till vår hälsa. Bland annat ökad efterfrågan på sjukvård och äldreomsorg, sa Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S), vid en pressträff på fredagen.

Där presenterade hon, tillsammans med Isabella Lövin, minister för internationellt samarbete och klimat (MP), några av regeringens forskningssatsningar ur den kommande höstbudgeten. Regeringens förslag för hälso- och sjukvårdsområdet handlar bland annat om en satsning på infrastruktur för att samla in biologiskt material från människor till biobanker.

– Detta ska möjliggöra en god tillgänglighet av prov och patientinformation utan att äventyra patienters integritet, sa Helene Hellmark Knutsson.

För det andra presenterades en satsning som syftar till att stärka den kliniska forskningen, där samverkan mellan universitet, högskolor, sjukvården och näringslivet pekas ut som en viktig del. Regeringen vill bland annat stimulera forskning med fokus på folksjukdomar.

Till sist vill regeringen också satsa på forskning för att hindra spridningen av resistenta bakterier.

– Det är inte bara ett nationellt hot mot människors hälsa, utan i allra högsta grad också ett globalt hälsohot, kommenterade Helene Hellmark Knutsson.

För att genomföra satsningarna föreslår regeringen att Vetenskapsrådets forskningsanslag succesivt ska öka från och med 2017, till att 2020 tillföras 115 miljoner kronor.

Läs förslagen i sin helhet här.