På en presskonferens framträdde de båda efter att utredaren Sten Heckscher tidigare i dag lämnat en rapport som innehöll hård kritik mot Karolinska institutet. Slarvig rekryteringsprocess, bristande respekt för regler och dåligt ledarskap, var några av utredaren Sten Heckschers slutsatser om Karolinska institutets hantering av Macchiarini-ärendet.

– De som drabbats allra hårdast i denna tragiska affär är några patienter och deras anhöriga. Vi är naturligtvis djupt bedrövade att misstag på KI förorsakat lidande och död och uttrycker på starkast möjliga sätt vårt beklagande och vår ursäkt, sa Lars Leijonborg under presskonferensen som han inledde med att tacka utredarna – och tv-producenten för serien »Experimenten« Bosse Lindquist:

– Utan hans film så hade de missförhållanden som nu avslöjats inte kommit i dagen. Sanningen är att så var det.

Leijonborg konstaterade att det har begåtts en rad allvarliga fel, från rekryteringen, under Macchiarinis tjänstgöring och hanteringen av de fuskanmälningar som kommit in. 

– En kultur där det ibland tycks acceptabelt att strunta i lagar och regler måste naturligtvis ändras! sa han.

Styrelsens arbete med detta skulle börja omedelbart, sa Leijonborg, men själv har han meddelat sin avgång. Han fick frågan om varför han valt att avgå.

– Ett skäl är väl att det är så mycket som nu måste göras. Det var bra att jag fick förlängt i våras för då fanns ett kontinuitetsbehov. I dag är det en brytpunkt, bra tillfälle för en stafetttväxling.

Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright sa vid presskonferensen:

– Paolo Macchiarinis verksamhet har skadat KI, och det som rullas upp är en lång rad av avsaknad av beslut. Macchiarini själv bär ett stort ansvar i detta. Samtidigt är jag förvånad och upprörd över att detta kunnat ske trots varningssignaler. Nu vidtar ett omfattande arbete inom Karolinska institutet.

Hon sade vidare att KI redan påbörjat insatser för att komma tillrätta med de brister som funnits. Karin Dahlman-Wright framhöll även att KI är mycket mer än fallet Macchiarini och att det nu är upp till KI att visa det.

I ett pressmeddelande radar KI upp åtgärder som redan ska ha vidtagits:

  • »reglerna för bisysslor skärps
  • stärkt rekryteringsprocessen vad gäller CV-granskning och referenstagning
  • processen för hantering av misstänkt forskningsfusk har ändrats för säkra att ärenden hanteras skyndsamt, transparant och rättssäkert
  • ett arbete för att utveckla och stötta en öppen kultur och det akademiska ledarskapet har påbörjats
  • användning av ”visselblåsarfunktionen” har uppmuntrats
  • en särskild granskning av den institutionen där Macchiarini var anställd har genomförts«