Regeringen gav i maj Rättsmedicinalverket i uppgift att skyndsamt utreda metoder för, och börja utföra, medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Vid pressträffen på fredagen berättade Ann Lemne, projektledare vid RMV, att två metoder kommer att användas i kombination: undersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäleden.

– Vi kommer att fokusera på att bestämma om någon är över eller under 18 år, säger Ann Lemne enligt SVT.

Varje enskilt fall ska alltså bedömas av två olika kliniker, en tandklinik och en magnetkameraklinik. En offentlig upphandling av dessa ska nu inledas. Varje bild ska sedan granskas av två bedömare, vars samlade analys sedan skickas till Rättsmedicinalverket.

– Det är en stor fördel att Rättsmedicinalverket inte bedriver sjukvård. Det gör det lättare för oss att göra objektiva bedömningar, säger Elias Palm, metodansvarig på Rättsmedicinalverket, enligt SVT.