Chefläkare Nina Nelson Follin och sjukhusdirektör Melvin Samsom vid pressträffen där Karolinska universitetssjukhusets åtgärdsprogram för att återskapa förtroendet för sjukhuset presenterades. Foto: Maj-Lis Koivisto

Det har gått drygt två veckor sedan professor emeritus Kjell Asplund presenterade sin utredning av Paolo Macchiarinis transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset under åren 2011–2013. Utredningen omfattar allt från rekryteringen av Paolo Macchiarini och hur besluten och ansvaret kring operationerna såg ut, till konsekvenserna för patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Vid en pressträff på Karolinska universitetssjukhuset på fredagen presenterade sjukhusdirektör Melvin Samsom ett åtgärdsprogram, som bygger på de brister som pekades ut i Kjell Asplunds granskning. Programmet beskrivs som en process med åtgärder både på lång och kort sikt, där man kommer att gå igenom såväl strukturer i hela organisationen som kulturen när det gäller patientsäkerhet. Regelverk, förordningar och ansvar ska tydliggöras och de åtgärder som sätts in följas upp.

En programsamordnare, Mia Ejendal, har utsetts för att se till att åtgärdsprogrammet genomförs. Bland annat startar ett ledarskapsprogram i januari.

Två av sjukhusets chefer, Bo Tideholm, verksamhetschef vid öron-näsa-halskliniken, samt Ulf Lockowandt, temachef för hjärta–kärl, har sedan tidigare tagit timeout som en följd av Macchiarini-ärendet. Båda får nu lämna sina chefsuppdrag helt och hållet.

– Efter att ha tänkt igenom detta noggrant ser jag inte något annat val än att de måste stiga av från sina positioner som ledare för de verksamheterna. De hade det övergripande ansvaret för patientsäkerheten, säger Melvin Samsom.

För närvarande pågår diskussioner om deras framtida roller.

Inga andra chefer som var med vid rekryteringen är kvar i sina chefsförordnanden.

Karolinska universitetssjukhuset har också tagit kontakt med patienter och anhöriga till patienter som genomgått luftstrupsoperationer för att be om ursäkt för det inträffade och diskutera om sjukhuset kan göra något för att hjälpa dem, berättar Melvin Samsom.

Sjukhuset har även granskat de övriga operationer som Paolo Macchiarini gjorde. Det rör sig om totalt tolv patienter, och i fyra fall har en djupare granskning gjorts. Ett fall är redan Lex Maria-anmält och analyserat av Socialstyrelsen. För två ärenden fortsätter granskningen för att bedöma om det blir aktuellt med en Lex Maria-anmälan, medan det i ett fall saknas grund för anmälan, enligt Nina Nelson Follin, chefläkare.

Läs mer:

Melvin Samsom: »Jag stannar så länge jag har styrelsens förtroende«