Läkaren döms för flera fall av grova barnpornografibrott, ett flertal fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering vid ett tillfälle.

Samtliga åtal för utnyttjande av barn för sexuell posering är styrkta, skriver hovrätten. Brotten är att anses som grova, eftersom läkaren utnyttjat att barnen befunnit sig i en utsatt situation.

Hovrätten finner det också styrkt att läkaren uppsåtligen innehaft omkring 456 000 bilder och 8 400 videofilmer med barnpornografi. Minst 334 av filerna har hållits tillgängliga för andra. Med hänsyn till mängden och karaktären på materialet – i flera fall rörde det sig om skildringar av sexuella övergrepp mot unga barn i tortyrliknande situationer – bedöms brottet som grovt.

Läkaren frikänns däremot i samtliga fall för kränkande fotografering som gällde övriga personer som kommit med på bild vid smygfotograferingarna, exempelvis sjuksköterskor och anhöriga till de utsatta barnen. Hovrätten bedömer inte att de undersökningsrum, där fotograferingarna skedde, är sådana utrymmen som omfattas av vare sig lagen om kränkande fotografering eller förarbetena till den.

Hovrätten sänker också skadeståndet som läkaren ska betala i 11 fall och lämnar det utan bifall i 18. Skadeståndet som kvarstår uppgår till drygt 300 000 kronor.

Två fall av sexuellt övergrepp mot barn samt barnpornografibrott vid 33 tillfällen överklagades inte och där står tingsrättens dom fast.

Straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar tre och ett halvt års fängelse, skriver hovrätten i domen, som kom i dag. Eftersom läkaren med största sannolikhet förlorar sin läkarlegitimation, vilket kommer att påverka hans framtida möjligheter till försörjning kraftigt, dömer hovrätten till tre års fängelse.

Läs tidigare artiklar:

Skolläkaren överklagar sin dom

Åklagare yrkar skärpt straff för skolläkare

Tingsrättsdomen

Läkaren erkände samtliga omständigheter i förundersökningen och i rättegången och dömdes i tingsrätten till fyra års fängelse och närmare 800 000 kronor i skadestånd till totalt 42 målsägare. Han dömdes för två fall av sexuellt övergrepp mot barn, ett 30-tal fall av grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering vid 33 tillfällen, 30 fall av kränkande fotografering samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.