Tanken med injicera stamceller i hjärtat är att de ska utvecklas till hjärtmuskelceller som ersättning för de celler som skadats och gått förlorade efter hjärtinfarkt. Förhoppningen är att återställa hjärtats kapacitet.

Den internationella översikt som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) nu har sammanfattat och kommenterat, gäller tolv studier där stamceller tagits från patientens egna benmärgsceller.

SBU konstaterar i kommentaren att någon kliniskt relevant effekt i dagsläget inte går att påvisa och skriver: »Stamcellsterapi för patienter efter en hjärtinfarkt är inte, med den metod och de data som finns i dag, ett behandlingsalternativ i rutinsjukvård.«

Läs hela kommentaren från SBU här.