Som Läkartidningen tidigare har berättat har sommaren varit besvärlig på många håll. I Landstinget Sörmland var överbeläggningarna under sommarmånaderna i snitt tre gånger högre än i riket som helhet.

Generellt har de flesta landsting och regioner haft något fler överbeläggningar den här sommaren än 2015. I sex landsting har överbeläggningarna varit färre, visar SKL:s rapport »Sommaren i vården kartlagd«.

Hans Karlsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg, säger i ett pressmeddelande att det som är glädjande är att landstingens samarbete med kommunerna tycks ha fungerat väl.

– Flera vittnar om ett utvecklat samarbete, så att framför allt äldre slipper ligga på sjukhus i onödan, säger han.

När det gäller rekryteringen befarade många landsting att den skulle bli besvärlig, inte minst när det gällde sjuksköterskor. En uppföljande enkät visar att majoriteten kunde rekrytera som beräknat. Avgörande faktorer sägs ha varit tidig planering, extra ersättning för flytt av semester samt renodling av sjuksköterskornas arbetsuppgifter. 

Ännu går det inte att dra några slutsatser om avvikelserapportering och lex Maria-anmälningar, då handläggning fortfarande pågår. Enligt SKL:s undersökning uppger dock landstingen och regionerna att avvikelserna tycks ligga på ungefär samma nivå som under resten av året. Detsamma gäller väntetiderna på akutmottagningar. Hans Karlsson drar därför i pressmeddelandet slutsatsen att vården totalt sett varit »lika säker och tillgänglig som under övriga året«.

Läs också:

Samarbete minskar behov av sjukhusvård