Enligt den så kallade 6.6a-anmälan som inkommit till Arbetsmiljöverket skriver skyddsombuden att det under en längre tid förekommit allvarliga brister i arbetsmiljön. Nu kräver de bland annat att information om verksamhetsförändringar ska komma i god tid för att möjliggöra planering och schemaläggning. Dessutom vill de att det ska finnas rimlig tid för att förändra och implementera nya rutiner vid sjukhuset, samt att landstingets ledning ska använda det egna styrdokumentet om kommunikation.

Ett exempel som nämns är att Landstinget Västernorrland i augusti höll en presskonferens om akutkirurgins framtid vid sjukhuset utan att först meddela berörd personal om vilka beslut som fattats. Skyddsombuden upplever dessutom att det från sjukhusets sida inte längre finns samma intresse av synpunkter från fackliga företrädare som tidigare.

Konsekvenserna har enligt anmälan till Arbetsmiljöverket bland annat blivit att personalen är djupt oroad inför framtiden, och att de anställda på sjukhuset har svårt att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

Läs tidigare artiklar:

Läkarflykt hotar i Sollefteå

Den akuta kirurgin i Sollefteå öppnar inte efter sommaren