Uppgifterna kommer från forskare vid University of California i San Fransisco som har gått igenom bland annat korrespondens mellan Sugar Research Foundation och några forskare vid Harvard School of Public Health. Samtliga inblandade i korrespondensen är nu avlidna.

Den nu aktuella genomgången tyder på att sockerindustrin beställde resultat som ifrågasatte den tidens forskning om sockrets betydelse för kranskärlssjukdom och i stället riktade fokus mot fett och kolesterol.

Många av de kostråd som getts till allmänheten kan alltså till stor del och under lång tid ha formats av den amerikanska sockerindustrin.

Enligt artikeln i Jama Internal Medicine försåg Sugar Research Foundation på 1960-talet Harvardforskarna med underlag, kommunicerade önskat resultat, tog del av artikeln före publicering och betalade dem 49 000 dollar i dagens penningvärde, cirka 440 000 kronor. Harvardforskarnas genomgång »Dietary fats, carbohydrates and atherosclerotic disease« publicerades i New England Journal of Medicine 1967 och fick stort genomslag. Enligt artikeln var det ingen tvekan om att den enda koständring som krävdes för att minska risken för kranskärlssjukdom var att minska kolesterol och ersätta fleromättat fett med mättat fett.

Läs hela artikeln i Jama här: 

Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research A Historical Analysis of Internal Industry Documents