Det var efter uppmärksamheten kring Paolo Macchiarinis verksamhet i Sverige som sjukhusledningen vid Hospital Clinic i Barcelona, där Paolo Macchiarini tidigare arbetat, valde att inleda en granskning av en luftrörstransplantation som genomfördes 2008. Enligt Dagens Medicin gäller det en 30-årig tuberkulossjuk kvinna, som fick en bit av ett decellulariserat luftrör – besått med hennes egna stamceller – från en mänsklig givare.

Resultaten från operationen beskrevs i en artikel i The Lancet samma år. Denna var föremål för granskning redan 2009, men precis som i den nu aktuella granskningen fann man att resultaten var korrekt beskrivna samt att alla etiska tillstånd fanns på plats. 

Däremot nekades Paolo Macchiarini att genomföra en liknande transplantation på en annan patient, skriver Dagens Medicin och hänvisar till uppgifter från den spanska nyhetsbyrån EFE. Skälet ska ha varit att en föreslagen ändring i protokollet inte ansågs tillräckligt utprövad.

Flera problem ska senare ha tillstött med den opererade kvinnans nya luftrör. Femårsresultaten av transplantationen beskrevs i en annan artikel i The Lancet 2013, men denna omfattas inte av den spanska granskningen då Paolo Macchiarini vid den tidpunkten inte längre var verksam vid sjukhuset i Barcelona.