Enligt Upsala Nya Tidning, UNT, har Landstinget i Uppsala län brottats med tekniska problem med journalsystemet Cosmic sedan i onsdags.

– Nu börjar det här märkas i verksamheterna, även om jag vill påpeka att det inte råder någon panik, säger Annemieke Ålenius, chef för det elektroniska patientsystemet i Landstinget i Uppsala län, till UNT.

Landstinget uppger i ett pressmeddelande att tjänster som tidbokning och receptförnyelse inte fungerar. Patienter som inte har akuta besvär uppmanas att vänta till nästa vecka med att kontakta vården.

Vårdpersonalen kan heller inte komma åt patientjournalerna, skriver UNT. Det går att nå läskopior av journalerna, men dessa kan inte fyllas på och såväl remisser som laboratoriesvar måste skickas manuellt på papper.

Landstinget befinner sig enligt pressmeddelandet i förstärkningsläge och fortsätter att felsöka. Någon prognos för när felet kan vara löst fanns på fredagskvällen inte.

Läs pressmeddelandet:

Journalproblem påverkar kapacitet i vården