Dagens Samhälle har granskat 1 181 välfärdsbolag vars omsättning översteg 10 miljoner kronor per år under 2014 och 2015. Den genomsnittliga rörelsemarginalen landade 2015 på 8,8 procent – en ökning med en dryg procentenhet jämfört med 2014.

Vårdjättarna Capio och Praktikertjänst, som omsatte 7 respektive 10 miljarder 2015, hamnar ganska nära snittet med en rörelsemarginal på 8,2 respektive 9,2 procent. Men det är de betydligt mindre bolagen, med en omsättning på mellan 10 och 20 miljoner kronor per år, som gör de procentuellt sett största vinsterna. Exempelvis nådde vårdcentralerna Chang Medical i Älvsjö utanför Stockholm och Angered Care i Angered utanför Göteborg rörelsemarginaler på 44,3 respektive 43,4 procent förra året, uppger Dagens Samhälle.

Den 1 november ska regeringens utredare Ilmar Reepalu presentera sitt förslag till hur vinsterna i offentligt finansierade privata välfärdsföretag ska regleras. Ett av de förslag som utredningen tittar på innebär att den tillåtna vinstnivån sätts i relation till bolagens kapital. För företag med ett litet kapital skulle det alltså innebära att den tillåtna vinsten också blir liten.

– Marginalerna finns i småbolag där ägarna kan avstå lön för att i stället dela ut vinst. Det finns inga övervinster, säger Henrik Jordahl, välfärdsforskare och programchef vid Institutet för näringslivsforskning, till Dagens Samhälle.