Studien som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomfört rör personer med utländsk utbildning som genomgått kompletterande utbildningar för att få behörighet att arbeta i Sverige. Studien följde upp 975 personer som tagit ut examen, beviljats legitimation, validerats, eller tagit samtliga poäng på de kurser de varit inskrivna på mellan hösten 2007 och våren 2013.

90 av dessa var läkare. Resultaten visar att av de läkare som fullgjort kompletterande studier i Sverige, var 62 stycken, 69 procent, etablerade på arbetsmarknaden efter ett till ett och ett halvt år.

För att räknas som etablerad krävdes en inkomst som 2014 var högre än 218 200 kronor och att man inte var arbetslös.

50 av de 62 etablerade läkarna arbetade som just läkare, inklusive AT-läkare och underläkare. Övriga arbetade bland annat som undersköterskor, sjukvårdsbiträden eller personliga assistenter. Majoriteten av de nya etablerade läkarna kommer från Asien.

Studien, som även omfattar jurister, lärare, sjuksköterskor och tandläkare med utländsk utbildning, finns att läsa i sin helhet här.