Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som Harriet Wallberg nu, efter flera dagars tystnad, väljer att bemöta kritiken. Hon skriver att hon är den första att beklaga allt som hänt sedan Paolo Macchiarini anställdes på Karolinska institutet, KI, och hon medger att det, i ljuset av det som inträffat, var en felrekrytering. 

Att själva rekryteringsprocessen skulle ha varit så anmärkningsvärt slarvig som Sten Heckscher framhåller, tillbakavisar hon dock kraftigt. Enligt Harriet Wallberg följde hon den gängse ordning som vid tillfället fanns för att anställa en gästprofessor – samma ordning som enligt Wallberg följdes vid Stockholms universitet, där Sten Heckscher själv i rollen som styrelseordförande var ytterst ansvarig. 

I debattartikeln i Dagens Nyheter uppger Harriet Wallberg också att hon, innan hon slutade som rektor för KI, vände sig till etikprövningsrådet med en begäran om att det skulle bedöma hur anklagelserna om forskningsfusk påverkade Macchiarinis fortsatta anställning. Att hon, som det framstår i Heckschers utredning, skulle ha deltagit aktivt i beslutet att förlänga gästprofessuren kallar hon ”direkt missvisande”, då hon redan hade slutat när beslutet fattades.

Läkartidningen söker Harriet Wallberg för en kommentar.