Syftet med webbkursen är att öka kompetensen så att yrkesverksamma inom socialtjänst, vård, skola, omsorg och rättsväsende bättre kan möta och förstå kvinnor och barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer. Som Läkartidningen tidigare berättat missar vården ofta att fånga upp våldsutsatta kvinnor.

– Målsättningen med webbkursen är att förbättra bemötandet och öka möjligheterna att upptäcka våldsutsattheten. Men också att förändra attityder när det gäller våld i nära relationer. Det är bara genom ökad kunskap vi kommer att kunna ta ytterligare steg framåt, säger Gun Heimer, professor och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid i ett pressmeddelande.

Webbkursen har tagits fram tillsammans med Socialstyrelsen och samtliga länsstyrelser.

Länk till webbkursen: 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer