Med anledning av att det i dag, den 26 september, är internationella dagen för total eliminering av kärnvapen, går WMA ut med en uppmaning till världens alla regeringar. Det är regeringarnas uppgift, skriver WMA i ett pressmeddelande, att göra världen till en säkrare plats – genom att skyndsamt sluta utveckla, testa, producera, lagra, sprida, hota med eller använda kärnvapen.

Organisationen, som representerar nio miljoner läkare världen över, anser att det rådande världsläget gör att behovet av en kärnvapennedrustning är större än någonsin.

– De medicinska bevisen gällande konsekvenserna av att använda kärnvapen är så fasansfulla att ingenting annat än ett totalt förbud för kärnvapen är acceptabelt, säger WMA:s ordförande Sir Michael Marmot i pressmeddelandet.