Philip Chalkiadakis

Philip Chalkiadakis deltog i det första blocket med pedagogisk AT på Akademiska sjukhuset i Uppsala, från augusti 2013 till februari 2014. Han arbetar i dag vid hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Jag deltar i kandidatundervisningen med exempelvis seminarier och fallövningar och kommer framöver att vara amanuens för hudkursen på KI.

På vilket sätt har du nytta av kunskaperna?

– Det har framför allt lyckats nära ett intresse för undervisning och utbildning. Jag håller på att dra igång ett medicin-pedagogiskt projekt på hudkliniken tillsammans med en av överläkarna, och har i detta helt klart nytta av konkreta färdigheter från det pedagogiska blocket på AT. Även i allt kandidatnära arbete som jag är med och bedriver kan jag dra nytta av färdigheter och kunskaper.

Vad var bra med pedagogisk AT?

– Jag tycker att initiativet att förstärka det pedagogiska intresset och arbetet i läkar­kåren generellt är en bra idé. Tjänsten syftar nog mycket till att just göra detta till en legitim och självklar del av läkarnas arbete på universitetssjukhus.

Vad gjorde du under halvåret med peda­gogisk AT?

– Mycket handlade om akutsjukvård, simuleringsträning samt utvärdering och planering av undervisningsinsatser. Det som är bra är att man kan anpassa lite själv vad man ska fylla tiden med under det pedagogiska blocket – utifrån intresse och de möjligheter som finns just då.

Läs också:

Pedagogisk AT ska förbättra sjukvården

Pedagogisk AT i Östergötland: »Studenternas intresse en viktig drivkraft«