Adina Flaschner tog initiativ till demonstrationen till stöd för Fikru Maru. Den äger rum i kväll i Humlegården i Stockholm. Foto: Privat

ST-läkaren Adina Flaschner har tagit initiativ till demonstrationen, och uppmanar dem som inte kan delta att spela in en hälsning till Fikru Maru med hjälp av mobilen. Hälsningarna ska sedan klippas ihop och skickas till hans dotter, som är i Addis Abeba och förhoppningsvis kan visa dem för honom. 

På talarlistan står bland andra Adina Flaschner själv och Désireé Pethrus (KD), riksdagsledamot. 

– Jag ska prata om Fikrus hälsotillstånd. Programmet är inte helt klart, men vi hoppas att Elin Karlsson från Läkarförbundet blir en av talarna, säger Adina Flascher.

Hon är själv god vän till familjen Maru genom att varit skolkamrat med en av döttrarna. Hon gjorde dessutom en del av sista året av läkarutbildningen på en kirurgavdelning i Etiopien. Då arbetade hon tillsammans med Fikru Marus dotter, och träffade honom där.

Som vi tidigare har berättat kan domstolen i Addis Abeba i morgon komma att utfärda en dom mot Fikru Maru, vilket kan leda till att han kan släppas fri och flygas hem till Sverige. Enligt P4 Gävleborg har hans hälsotillstånd försämrats, efter det att hans lunga återigen kollapsat.

Läkarförbundet har i dagarna skickat ett nytt brev till utrikesminister Margot Wallström (S) där de uppmanar UD att »via alla tänkbara kanaler förnya sina ansträngningar« i Fikru Marus fall.

Förbundet uppmanar även regeringen att se till att det finns en medicinskt säker plan för att transportera hem den sjuke Fikru Maru, alternativt möjlighet att skicka den kompetens och utrustning som behövs till Etiopien.

Läs hela Läkarförbundets brev här.

Mer information om demonstrationen i Stockholm finns i Facebookeventet Save Fikru