Det hela började med att en kvinna med magsmärtor remitterats till en specialistmottagning i Skåne. Av religiösa skäl valde hon att inte skaka den manlige läkarens hand, utan hälsade i stället genom att lägga handen mot sitt bröst och nicka. Då vägrade läkaren genomföra undersökningen.

Kvinnan anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som ansåg att läkarens bemötande var diskriminering som hade samband med kvinnans religion. DO stämde därför det aktuella vårdföretaget och vann målet i Hässleholms tingsrätt. Vårdföretaget dömdes att betala 75 000 kronor till kvinnan.

Domen överklagades  till hovrätten, som friade läkaren. Enligt hovrätten kunde inte DO visa att den uteblivna läkarundersökningen hade samband med kvinnans religion. Även denna gång överklagades domen, fast av DO. Men Högsta domstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att hovrättens dom står fast: Läkaren diskriminerade inte kvinnan.