Från första oktober började Arbetsmiljöverkets förbud om att placera patientsängar i korridorer eller så det på annat vis försvårar arbetet, att gälla på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Det innebär att varje felplacerad säng på medicinkliniken kommer att kosta NU-sjukvården 300 000 kronor.

Det var i slutet av förra året som skyddsombuden för Vårdförbundet, Vision, Kommunal och Saco gemensamt slog larm om den ohållbara arbetsmiljön genom en så kallad 6:6a-anmälan.

Grundorsaken till den dåliga arbetsmiljön beskrevs som de ständiga överbeläggningarna på medicinkliniken. Beläggningsgraden låg över hundra procent under hela 2015.

– Precis som många medicinkliniker så har vi under en längre tid haft en beläggningssiffra som ligger över 100 procent, och det påverkar arbetsmiljön negativt för alla, sa Daniel Vestberg, som är Nordvästra Götalands läkarförenings ombud på NÄL:s medicinklinik, till Läkartidningen då.

De senaste två åren har ett flertal 6:6a-anmälningar gjorts, både tvärfackliga och enskilda, men enligt Daniel Vestberg har åtgärderna endast resulterat i att problemet flyttats mellan enheterna.

Sedan beslutet kom från Arbetsmiljöverket i somras har NU-sjukvården enligt sjukhusledningen infört ett nytt arbetssätt som har minskat överbeläggningarna.

Men Sarah Jevrém, ordförande för Nordvästra Götalands läkarförening, är tveksam till om det har haft någon egentlig effekt.

Beläggningsgraden inom område medicin har visserligen förbättrats rejält efter sommaren. Sedan första september har medicinkliniken haft två dagar med en beläggningsgrad över hundra procent. Under samma period förra året låg beläggningsgraden över hundra procent alla dagar utom tre.

– Men man kan fundera på var medicinpatienterna har tagit vägen, säger Sarah Jevrém som har undersökt hur beläggningsgraden ser ut generellt inom NÄL, och konstaterar:

– Det ser ut som om det har blivit som vi befarade från början – att de områden som inte är belagda med vite inom sjukhuset skulle belastas i stället. Kollegor och lokala ombud vittnar om att medicinpatienter nu vårdas inom andra specialiteter och om det är så är det så klart en medicinskt sämre lösning för patienterna.

Beläggningsgraden på kirurgkliniken under juli–september i år låg på 105 i juli, 102 i augusti och 103 i september. På medicinkliniken låg den på 108 i juli, 106 i augusti och 92 i september. På ortopeden låg den också över eller nära 100 procent under samma period.

– Arbetsmiljön är pressad överallt. Och det är inte så konstigt. När beläggningsgraden ligger över 90 procent på samtliga områden är arbetsbelastningen hög, säger Sarah Jevrém.

Magnus Kronvall, som är chef för område 1 inom NU-sjukvården, där medicinkliniken är inkluderad poängterar att ledningen är noga med att patienterna ska vårdas på rätt avdelning.

– Vårt uppdrag är att ge den vård som patienterna behöver – på rätt ställe – och vi kommer inte att vika från vårt vårduppdrag. Vi är väldigt angelägna om att varje patient ska vårdas på rätt avdelning, säger han.

Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta följa ärendet. Bland annat genom att göra oanmälda inspektioner på medicinkliniken.