Enligt färsk statistisk från Socialstyrelsens register över dödsorsaker omkom drygt 1 000 personer på grund av en fallolycka förra året.

De regionala skillnaderna är dock stora. Siffrorna, som bygger på ett åldersstandardiserat värde, visar att cirka 28 personer per 100 000 invånare dog efter en fallolycka förra året i Jämtlands län medan endast fem personer i Gotlands län omkom efter ett fall. Näst störst var olycksrisken i Värmlands län.

Snittet för riket ligger på 10,78 dödsfall per 100 000 invånare. Det är fler män som avlider efter en fallolycka, samtidigt som fler kvinnor söker vård.

Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen, tycker att kommuner och landsting borde studera statistiken mer ingående för att ta reda på vad skillnaderna beror på.

– Exempelvis kan man lokalt och regionalt titta på vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador, säger han i ett pressmeddelande.

I en annan rapport från Socialstyrelsen tas ett antal framgångsrika exempel på åtgärder som kan minska fallolyckor upp. Bland annat nämns preventivt arbete som balansträning för äldre samt regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar.

Socialstyrelsen ska nu ta fram en utbildning som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården och syftar till att förhindra fallolyckor.