Tidigare har remisserna skickats med fax eller brev. Efter flera års utveckling finns äntligen ett system som gör det möjligt att skicka remisserna på digital väg. Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Värmland tillhör de första landsting som anslutit sig till systemet.

Remissen skickades mellan barn- och ungdomsmedicinska kliniken inom Landstinget i Värmland och Akademiska barnsjukhuset i Uppsala i mitten av oktober. Allt fungerade som det ska, meddelade landstingen som hoppas att de elektroniska remisserna ska ge en effektivare administration och bättre patientsäkerhet.

– Vi är inne i en omvälvande fas, där sjukvården digitaliseras och e-hälsoarbetet tar fart. Det här är ett viktigt steg på vägen, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen i Uppsala i ett pressmeddelande.

Det är det landstingsägda företaget Inera som har utvecklat det nationella systemet.

– När det är möjligt att dela information över vårdgivargränser blir det enklare att ge en väl planerad och säker vård. Vi fortsätter nu utvecklingen av elektronisk remiss på nationell nivå och hoppas att fler vårdgivare följer Värmland och Uppsalas goda exempel, säger Ineras VD Johan Assarsson.