För att klara det ökade trycket på primärvården föreslår den styrande koalitionen, som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna, också utökade öppettider, med kvällsöppna mottagningar för att möta pendlande sörmlänningars behov. Alla vårdcentraler ska öka öppettiderna med tre till sex timmar i veckan, enligt Eskilstunakuriren.

Kostnaden för ett besök på akuten föreslås också höjas från 300 till 400 kronor.

Till tidningen säger Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening, att hon är positiv till gratis primärvård men att de utökade öppettiderna kan bli svåra att genomföra.

– Det är brist på allmänläkare och vi har för lite folk inom primärvården, säger hon.

Åtgärderna inom hälso- och sjukvården, som också innebär höjda löner för skiftarbetande sjuksköterskor och ökad grundbemanning, innebär en satsning på 275 miljoner kronor, varav primärvården föreslås få 75 miljoner mer än under 2016.

Budgeten tas upp i landstingsstyrelsen nästa vecka och därefter ska förslaget godkännas av landstingsfullmäktige innan det går igenom.