Malin Frenning. Foto: Stockholms läns landsting

Malin Frenning kommer närmast från Telia där hon bland annat varit vd för Telia Sverige och ingått i Telias koncernledning under de senaste fem åren. Det hon tar med sig in i den nya rollen som landstingsdirektör är en gedigen ledarerfarenhet.

– Jag har inte jobbat i den offentliga sektorn tidigare men har erfarenhet av att genomföra stora förändringar i komplexa organisationer. Dessutom har jag erfarenhet av digitalisering som jag tror blir en stor tillgång. Det blir en spännande utmaning att skapa samhällsnytta och patientnytta på ett kostnadseffektivt sätt, och att få med alla på den resan, säger Malin Frenning.

Hon vill inte gärna uttala sig om några konkreta utmaningar eller åtgärder som är aktuella i hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

– Jag har ännu inte startat mitt nya uppdrag men återkommer gärna senare i denna fråga. Min roll blir framför allt att implementera de förändringar som redan finns föreslagna, till exempel i den så kallade Framtidsplanen.

Malin Frenning ersätter Toivo Heinsoo som gick i pension 1 augusti i år. Den 25 oktober fattar landstingsstyrelsen ett formellt beslut om den nya landstingsdirektören, som sedan tillträder 1 december. Anne Rundquist, tillförordnad landstingsdirektör, återgår då till tjänsten som chefsjurist.