I tingsrätten dömdes läkaren till fyra års fängelse. Svea hovrätt sänkte straffet till tre år, och eftersom Högsta domstolen inte prövar hovrättsdomen är den nu fastställd. 

Svea hovrätts dom överklagades av både riksåklagaren, skolläkaren och ombudet för åtta av de drabbade barnen. 

Läs tidigare artiklar:

Sänkt straff för skolläkaren

Riksåklagaren överklagar dom om kränkande fotografering

Skolläkaren överklagar fällande dom för sexuell posering