Defibrillatorerna i fråga kommer från ett företag som heter St. Jude Medical. Batteriproblemen ska gälla defibrillatorer ur ett antal produktserier som tillverkats före maj 2015. Enligt företaget är det viktigt att ersätta enheten så fort som möjligt om den indikerar att batteriet är på väg att laddas ur.

– Vår rekommendation är att patienter som är oroliga kontaktar vården. Sedan måste man vara uppmärksam på att batterierna kan ladda ur väldigt fort. Får man en första varning om att batterierna håller på att ladda ur så är det bråttom. I värsta fall kan det gå på en dag, säger Karin Westermark på Läkemedelsverket.

Enligt Karin Westermark är 2 503 av de aktuella enheterna sålda i Sverige, men exakt hur många som faktiskt är implanterade kan hon inte svara på.

För tidig batteriurladdning kan identifieras både av läkare och av patienten själv via en vibrerande varning. Enligt Läkemedelsverket ska företaget underrätta läkare om rekommenderad uppföljning av de patienter som berörs.

Enligt Läkemedelsverket har det skett två dödsfall och tio allvarligare händelser som kan ha berott på för tidig batteriurladdning. Läkemedelsverket har dock inte fått några rapporter om att sådana händelser skett i Sverige.

Här kan du läsa Läkemedelsverkets pressmeddelande.

Här är tillverkarens senaste information kring detta.