Jan Sundquist, professor och verksamhetschef vid Centrum för primärvårdsforskning i Region Skåne. Foto: Kennet Ruona

Vad är syftet med den här dagen?

– Vi vill stärka samhörigheten och självförtroendet i primärvården och diskutera hur vi kan förbättra och förändra primärvården. Och så har vi på CPF gjort en massa bra saker som vi vill berätta om.

Ja, vad är Centrum för primärvårdsforskning och vad gör ni?

– Vi har funnits i åtta år och har varit ganska framgångsrika vetenskapligt, om jag får säga det själv. Vi har publicerat 800 vetenskapliga artiklar sedan vi startade. Från början var vi två personer, nu har vi 51 heltids- eller deltidsanställda. Dessutom har det startats ett kompetenscentrum om primärvård som bland annat arbetar med studierektorer och ST-utbildning.

Vad ser du mest fram emot under dagen?

– För det första tycker jag att det är jätteroligt att Göran Stiernstedt kommer och pratar om hur man får mer resurser till primärvården. Jag är också glad över våra norska deltagare. En av arkitekterna bakom det norska fastläkarsystemet, Magne Nylenna som är direktör för den norska motsvarigheten till SBU, kommer och norska SFAM:s ordförande ska prata om systemet från ett läkarperspektiv. Sedan vill vi inspirera till att man ska se forskning som en naturlig del av primärvården. Det ska vara naturligt att forska och driva utvecklingsprojekt på vårdcentralerna.

Du ska själv tala om psykisk ohälsa i primärvården och strategier inför framtiden. Vad behöver göras inom det området?

– Jag tror att man behöver arbeta mer i team med kuratorer och psykologer. Kanske även med sjuksköterskor som har en profil mot psykisk ohälsa. Samarbetet behöver förbättras med kommunen, och patientkontakten behöver bli bättre. Man kan också använda sig mer av tekniska självmedel. Patienten skulle till exempel kunna fylla i en skattningsskala över sitt mående via mobilen.

Ni har valt att kalla dagen Framtidens primärvård. Hur ser du på framtiden för primärvården?

– Jag känner en stor optimism. Jag har varit med i många år, men nu börjar det hända saker inom primärvården. Och jag tror att det är viktigt att man tar chansen nu när det finns en förändringsvilja.

Vad bör man göra?

– Det behövs en radikal förändring inom primärvården. Min hypotes är att hela primärvården är underfinansierad. Så jag tror att man dels behöver ett nytänk, dels en kraftfull finansiering. 

Samarbete mellan regionen och universitetet

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPF ska, med primärvården som bas, bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära, klinisk forskning.