Som Läkartidningen rapporterade i fredags planerar KI att införa ett webbfilter för sökningar på internet, som ett led i att öka IT-säkerheten. Filtret ska blockera webbsidor som bedöms medföra risker för verksamheten, bryter mot KI:s regler och riktlinjer eller etiska värdegrund, eller inte bedöms innehålla arbetsrelaterad information.

En lång lista på kategorier som skulle komma att blockeras presenterades, bland annat alkohol och tobak, spel, barn, marijuana och religion. Forskare som av olika skäl måste nå en blockerad webbplats skulle kunna ansöka om tillstånd för detta hos IT-supporten.

Från fackligt håll väcktes farhågor om att processen riskerar att medföra långa väntetider och fördröja forskningen. Nu meddelar KI att webbfiltrets konfiguration kommer att ändras.

»Det som filtret nu kommer att spärra är sidor som innehåller skadlig kod (virus etc), sidor som innehåller olika typer av bedrägeriförsök, sidor som säljer knark eller andra typer av illegala droger samt pornografi«, skriver universitetsdirektör Per Bengtsson på KI:s internwebb.