På KI:s internwebb beskrivs införandet av filtret som en del i det pågående arbetet med att förbättra IT-säkerheten. Webbfiltret ska skapa »möjlighet att stoppa datakommunikation som kan medföra risker för informationsförlust för KI:s verksamhet«.

Filtret kopplas på den 18 oktober. Då kommer försök att ansluta till sidor som bedöms medföra risker för verksamheten, bryter mot KI:s regler och riktlinjer eller etiska värdegrund, eller inte bedöms innehålla arbetsrelaterad information att blockeras.

Listan på kategorier som, enligt information på internwebben, kommer att blockeras är lång. Här finns 31 kategorier. Några av dem (se faktaruta för hela listan) är alkohol och tobak, spel, barn, marijuana och religion.

För exempelvis en forskare som ändå måste nå en webbplats som är blockerad finns en undantagsrutin. Forskaren ska då fylla i en blankett som sedan ska undertecknas av medarbetarens prefekt och skickas vidare till IT-supporten för handläggning. Sedan görs en riskbedömning och forskaren får slutligen ett ja eller nej på sin förfrågan. Om ett undantag görs kan det komma med förhållningskrav som forskaren måste uppfylla. 

Införandet av webbfiltret har lett till en del frågor och oro bland forskare på KI. Saco-S-föreningen har diskuterat de eventuella konsekvenserna av beslutet och påtalat ett antal riskscenarion för IT-avdelningen. Frågan kommer även att följas från fackligt håll.

– Vi är främst oroliga för att det ska bli långa väntetider som fördröjer forskningen och gör att man inte kommer åt den information man behöver. Men det kan även vara så att man inte kan anmäla sig till en konferens för att man inte kommer in på den sidan, säger föreningens ordförande Erika Franzén.

Hon påpekar att man inom forskningen rör sig över ganska många olika fält. Ibland är det nödvändigt att vara på webbsidor med känslig information. Men än så länge är det svårt att veta vad webbfiltret kommer att innebära, tycker Erika Franzén.

– Det ska justeras efter hand och det kommer att vara olika nivåer beroende på webbplats. Det är inte så att man inte kommer in på någon sida överhuvudtaget om alkohol och tobak. På en del sidor kanske man möts av en varning, »vill du verkligen gå in på den här sidan«, medan andra är helt blockerade.

I KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman Wrights beslut att införa webbfiltret står det att nyttjandet av IT-systemet historiskt har skett under stort personligt ansvar på universitetet, men att man lagt märkte till ett ökat antal angreppsförsök med virus och skadlig kod och därför behöver förbättra skyddet. 

Kategorier som kommer att blockeras:

 • Abused drugs
 • Adult and pornography
 • Alcohol and tobacco
 • Bot nets
 • Cheating
 • Cult and occult
 • Dead sites
 • Gambling
 • Games
 • Gross
 • Hacking
 • Hate and racism
 • Illegal
 • Keyloggers and monitoring
 • Kids
 • Malware sites
 • Marijuana
 • Nudity
 • Parked domains
 • Pay to surf
 • Peer to peer
 • Phishing and other frauds
 • Proxy avoidance and anonymizers
 • Questionable
 • Religion
 • SPAM URLs
 • Spyware and adware
 • Swimsuits & intimate apparel
 • Weapons
 • Web advertisements
 • Violence