SVT Nyheter har i ett flertal inslag kartlagt olika vårdgivares användning av bemanningsbolag. Granskningen visar att uppgifter om kritik som riktats mot hyrpersonal, exempelvis från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), inte alltid kommer fram.

Det gäller bland annat en läkare i Enköping, som hyrdes ut till en vårdcentral utan att arbetsgivaren fick veta att läkaren fått avsluta sin tidigare anställning på grund av att hen saknade relevant specialistutbildning. I Skåne underrättades inte en vårdcentral om att en av deras hyrläkare stoppats från tjänstgöring efter att ha behandlat en patient med gurkmeja i stället för antibiotika, och i Västmanland hyrdes en läkare ut till ett sjukhus utan att vårdgivaren fick veta att läkaren dels anklagats för sexuella trakasserier, dels dömts för sexbrott. 

IVO rekommenderar vårdgivare som använder sig av hyrpersonal att själva begära in referenser på den aktuella personen. SVT Nyheters granskning visar dock att rutinerna för referenstagning skiljer sig mycket åt mellan landstingen, och att de flesta överlåter detta till bemanningsbolagen.