Läkaren, som är svensk, miste sin danska legitimation efter att ha utsatt en patient för potentiell livsfara då en injektionsbehandling ledde till att patientens ena lunga kollapsade. I februari 2016 återkallades även läkarens svenska legitimation eftersom den grundas på den danska.

Nu upphävs beslutet i förvaltningsrätten och målet visas tillbaka till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Anledningen är en ändring i patientsäkerhetslagen (2016:150) som trädde i kraft den 15 april 2016. Då upphävdes den paragraf som anger att legitimationen automatiskt ska återkallas även i Sverige när en läkare förlorar sin utländska grundlegitimation. Av förarbetena till lagändringen framgår inte hur pågående mål gällande överklagade beslut ska hanteras efter att paragrafen upphävts.

Förvaltningsrätten bedömer att läkarens legitimation inte kan återkallas endast med stöd av den numera upphävda paragrafen. I stället ska HSAN utreda om läkaren varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke.

Läkaren har varit verksam i Sverige, Norge och Danmark och har tidigare uppmärksammats för att ha försökt bota olika åkommor med analmassage. Det har resulterat i ett antal anmälningar och varningar.