– Att den kliniska forskningen och sjukvården håller hög kvalitet är viktigt för människors förtroende. De utvärderingar som Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet nu ska genomföra kan bidra till att ytterligare höja den, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström i en gemensam kommentar.

Enligt pressmeddelandet satsar staten varje år 1,75 miljarder kronor på klinisk forskning inom det så kallade ALF-avtalet mellan staten och vissa landsting. Avtalet handlar om samarbeten gällande utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens uppdrag nu blir att utreda kvaliteten på universitetssjukvården vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet.

– Universitetssjukvården har stor betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården, för den kliniska forskningen och utbildningen samt för tillämpning och spridning av kunskap. Socialstyrelsens utvärdering är en viktig insats för att stödja universitetssjukvårdens utveckling, säger Gabriel Wikström.

Enligt pressmeddelandet är den kliniska forskningen en betydande del av svensk medicinsk forskning och viktig för utvecklingen av hälso- och sjukvården och vårdutbildningarnas kvalitet. Vetenskapsrådets utvärdering kommer att ha betydelse för hur statens anslag fördelas från 2019. Utredningen ska bidra till att resurserna till klinisk forskning kan användas effektivare, enligt Helene Hellmark Knutsson.

Uppdragen ska redovisas senast 31 mars 2018.