Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör nu en tillsyn av psykiatrin i Malmö, och i den ingår Disa Dahlmans anmälan. Hon larmade för att hon inte ansåg att den psykiatriska öppenvården var patientsäker. Patienter kan få vänta upp till ett halvår på återbesök, och de får inte sina recept för att det finns för få läkare i tjänst, enligt henne.

Tio specialistläkare har sagt upp sig det senaste året, och bemanningen har bestått av AT-läkare och ickelegitimerade läkare, enligt anmälan. Hon har bland annat varit ensam läkare på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen, trots att hon inte är legitimerad.

Verksamhetschefen Hans Brauer bekräftar bilden av läkarbrist och att AT-läkare fått arbeta ensamma.

– Men det fanns en handledare, dock inte på plats. Situationen är besvärlig, vi har svårigheter att rekrytera, säger han till SVT och berättar att lönerna i Köpenhamn är betydligt högre, vilket gör att många läkare väljer att arbeta där i stället för i Skåne.