Som Läkartidningen tidigare rapporterat har regeringen beslutat att utreda vad som krävs för att införa e-recept som huvudregel vid förskrivning av receptbelagda läkemedel.

Läkarförbundet är i grunden positivt till att digitalisera recept, men det finns dock ett antal saker som måste säkerställas innan detta kan fungera fullt ut. Det menar Emma Spak, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik.

En fråga handlar om tillgängligheten på digitala system för e-recept.

– Vi vill se en offentlig digital tjänst för alla förskrivare som ska vara avgiftsfri. Det är en jätteviktig fråga. Om regeringen säger att vi ska vara bäst i världen på att använda de digitala möjligheterna till 2025, då krävs det att man tar ansvar för att en så viktig basfunktion som digitalt förskrivningsstöd finns tillgänglig för alla förskrivare. Nu säger man att det finns privata tjänster den enskilde kan betala för själv, men det finns ingen garanti för att dessa tillhandahålls eller att de håller ett rimligt pris. Det finns ingen som har ett uppdrag att säkerställa att ett digitalt förskrivarstöd finns tillgängligt. Det ser vi som ett stort problem, säger hon.

Andra möjliga problem handlar enligt Emma Spak om hur nödrutiner ska fungera när digitala tjänster fallerar.

– Bland annat måste man titta på vad man har för rutiner för de tillfällen när de digitala systemen inte fungerar. Det sker inte sällan att receptfunktionen går ner. Då är det viktigt att man har tydliga säkerhetsrutiner, eftersom receptförskrivningen måste kunna pågå även när de digitala systemen ligger nere.

En annan viktig aspekt som Emma Spak hoppas att utredningen ska ha i åtanke är hur man ska arbeta med och ta hand om personer som saknar personnummer. 

– Detta rör sig ofta om utsatta grupper, som papperslösa och personer med skyddad identitet. Saknar du svenskt personnummer går i det i dag inte att skicka nationella e-recept. Vi måste ha lösningar så att dessa grupper kan få jämlik vård trots att de inte ingår i standardmallen.

Det är trots allt en väldigt liten andel pappersrecept i dag. Kommer inte pappersrecepten att fasas ut på ett naturligt sätt?

– De pappersrecept jag skriver i dag är för patienter med skyddad identitet eller som saknar svenskt personnummer. Dessa grupper försvinner inte. Kan jag inte förskriva digitalt för dem så behöver jag en annan lösning. Det är viktigt att förstå var och varför pappersrecept förskrivs i dag så att dessa situationer kan lösas på ett bra sätt, både för förskrivare och för patienter. Det är en liten procentandel pappersrecept totalt, men varje år blir det ändå ett förhållandevis stort antal pappersrecept som hanteras, avslutar Emma Spak.